Hollandnet - Dutch Emigration on Internet
Hollandnet

WELCOME

HOLLANDNET - I was here!
Guestbook
Sign our guestbook!

WELKOM

Hollandnet is going through a metamorfosis. The first houses already opened their doors, and in the near future more will follow. Be surprised!

If you would like to bookmark Hollandnet, please use www.dutch-nostalgia.net and not the URL shown above in your browser, or the URL of the sub-sites. This because we are still working on Hollandnet, and most possible the URL's will change!


Click here for the latest "Post van Hollandnet"!

Hollandnet ondergaat een metamorfose. De eerste huisjes hebben hun deuren al geopend, en in de nabije toekomst volgen er meer. Laat jullie verrassen!

Als jullie Hollandnet willen bookmarken, dan gebruik aub www.dutch-nostalgia.net en niet de URL die je nu in het venster ziet, of de URL van de subpagina's. Dit omdat we nog steeds aan het werk zijn, en mogelijk de URL's kunnen veranderen!


Klik hier voor de laatste "Post van Hollandnet"!


rood-wit-blauw

Emigrants & their Dutch Roots

AltaVista
 Search here
 for your
 surname:

 
 

Emigranten & hun Nederlandse Wortels

The springboard for your genealogical research with roots in the Netherlands
  • Are you looking for relatives? Dead or Alive?
  • Did your ancestors emigrate on a ship, and would you like to find them on a ship passenger list?
  • Do you want to know something more on the history of the Dutch Emigrants?
  • Would you like to publish your interest on your surname of an emigrated family on the special emigration contact box? And look for those, who already have published?
  • Do you have research questions, you would like to share with images on the Dutch Emigration Forum?

Dutch Emigration Roots offers you a broad spectrum of sources that help you with your genealogic research over the borders.

De springplank voor jouw genealogisch onderzoek met wortels in Nederland
  • Ben je op zoek naar verwanten? Dood of levend?
  • Zijn je voorouders met een schip geemigreerd, en zou je ze op een passagierslijst willen vinden?
  • Wil je iets weten over de geschiedenis van Nederlandse emigranten?
  • Wil je jouw interesse in een bepaalde achternaam van een geemigreerd familielid bekendgeven op de speciale emigratie contact box? En zoeken naar de namen, die al gepubliceerd zijn?
  • Heb je specifieke vragen, die je met anderen op de Nederlandse Emigratie Forum wilt delen?

Nederlandse Emigratie Wortels biedt je een breed spectrum van bronnen, die je verder kunnen helpen met jouw grensoverschrijdend genealogisch onderzoek.


rood-wit-blauw

Culturehouse 'Rembrandt'

Cultuurhuis 'Rembrandt'

In the 'Culturehouse Rembrandt' you find everything, that has to do with the Dutch Culture, its home: News, Language, Food, The Royal Family etc. etc.

In het 'Cultuurhuis Rembrandt' huist vanalles, wat met de nederlandse cultuur te maken heeft: aktualiteiten en nieuws, taal, eten, het koningshuis etc. etc.

Familietheater


rood-wit-blauw

Dutch around the Globe

Nederlanders wereldwijd

Dutch wander out all over the world. Here you find their names & email-adresses, their homepages and something about them.

Are you a Dutch abroad yourself? You can fill in the form, and in a couple of days you're included in Dutch around the globe.

The site is in Dutch only - but we're sure you'll find your way around!

Nederlanders zijn een reislustig volkje. Hier vind je hun namen met email-adres, homepage en iets over hun.

Ben je zelf een Nederlander in het buitenland? Je kan het formuliertje invullen en over een paar dagen sta je ook op Nederlanders Wereldwijd.


rood-wit-blauw

Post of HollandnetAanmelden/Subscribe
Afmelden/Unsubscribe

Post van Hollandnet

'Post van Hollandnet' is our free newsletter in which we inform you about the progress of our site, new stuff and images interesting news.

You can subscribe by writing your Emailadres in the box next to this text, and the next issue will get to your Mailbox.

'Post van Hollandnet' will be delivered irregularly and unfortunately an archive is not yet available, but we start now:
Click here for the latest "Post van Hollandnet"!

'Post van Hollandnet' is onze gratis nieuwsbrief, waarin we jullie zullen informeren over de vorderingen van de site, nieuwe items en ander nieuws.

Je kan jezelf inschrijven door je emailadres in het kastje hiernaast te schrijven, en de volgende editie zal in je Mailbox belanden.

'Post van Hollandnet' verschijnt onregelmatig en helaas is er nog geen archief, maar we beginnen er nu mee:
Klik hier voor de laatste "Post van Hollandnet"!


rood-wit-blauw

Mailgroup 'Hollanders'


Mailgroep 'Hollanders'

From Hollandnet the mailing group 'Hollanders' was created - a nice club Dutch all over the world keeping in touch with eachimages by Email.

You're welcome to take a look and to participate. THe main language is Dutch. You can subscribe in the box next to this text.

ATTENTION: This is NOT a genealogy-mailgroup!

Vanuit Hollandnet is de mailgroep 'Hollanders' ontstaan - een gezellige club Hollanders die over de hele wereld verspreid via Email met elkaar contact houden.

Je bent welkom om een kijkje te komen nemen en mee te doen. Schrijf je in via het kastje hiernaast.

LET OP! Dit is GEEN genealogie-mailgroep!


rood-wit-blauw

Dutch Emigration Webring

Dutch Emigration Webring

Hollandnet also has it's own webring. This webring connects websites of Dutch living abroad and theme-sites, which are of interest to them.

If you have a suitable site, you can always visit the homepage of the 'Dutch Emigration Webring' to subscribe your page.

ATTENTION: This is NOT a genealogy-webring!

Hollandnet heeft ook een eigen webring. Deze webring verbindt websites van Nederlanders in het buitenland, en algemene thema-sites, die voor hun van interesse kunnen zijn.

Als jij een passende site hebt, kun je altijd naar de homepage van de 'Dutch Emigration Webring' gaan om je ook aan te melden.

LET OP! Dit is GEEN genealogie-webring!


rood-wit-blauw

Dutch Emigrants


rood-wit-blauw

Dus, kom binnenkort nog een keertje kijken welke huisjes nog meer hun deur al hebben geopend!

Met vriendelijke groeten van de makers.


rood-wit-blauw

Hollandnet has been published by:
Birthe Emily Stuijts, Email: stuijts@online-club.de, Homepage: http://privat.schlund.de/stuijts
Jolanda Hulstein, Email: jolanda_hulstein@zonnet.nl, Homepage: http://www.home.zonnet.nl/jolanda_hulstein/
Tjerk Heringa. email: tjerk@casema.net, homepage: http://www.vinkel.nu


rood-wit-blauw

Hollandnet is sponsored by Vinkel, the Dutch Search Engine for Online Shopping.

Teller